Fotogalerie z akcí

Informace - dítě:

Informace - rodiče:

Obecné informace
Platba
  • Vyplněním přihlášky se zavazuji k úhradě zálohy kurzovného ve výši 3 000 Kč do 30. 4. 2016 ve prospěch bankovního účtu 1062681029/3030, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce: ZÁLOHA PS- (jméno a příjmení dítěte). Možnost platby také hotově po osobní domluvě. Záloha dále slouží jako rezervace místa pro účast na tomto kurzu.
  • Zbylá část peněz, tedy 2 999 Kč je nutno uhradit do 30. 6. 2016 a to opět ve prospěch bankovního účtu 1062681029/3030, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do zpráv pro příjemce: DOPLATEK PS- (jméno a příjmení dítěte). Možnost platby také hotově po osobní domluvě.
  • Lze také uhradit kurzovné v plné výši a to do 30. 4. 2016 ve prospěch bankovního účtu 1062681029/3030, Variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do zpráv pro příjemce: PLATBA PS- (jméno a příjmení dítěte). Možnost platby také hotově po osobní domluvě.
Storno poplatky
  • Provozovatel poskytuje následující storno poplatky:
    • Navrácení 50 % zaplacené částky, při odvolání do 30. 4. 2016.
    • Navrácení 25 % zaplacené částky, při odvolání do 30. 5. 2016.
    • Navrácení 15 % zaplacené částky, při odvolání do 30. 6. 2016.